Naši modeláři

Od posledního přehledu se členská základna LMK Vilémov v podstatě zcela obměnila. Zůstali jen vedoucí. Se souhlasem rodičů našich mladých svěřenců si proto dovoluji tento přehled zaktualizovat. Původní text, tedy co bylo, je napsán černě. Nové hodnocení pak modře:

1. vedoucí LMK Vilémov Zdeněk Hykš

V podstatě platí dříve uvedené – na počátku roku 1984 obnovil činnost modelářského kroužku, tehdy pod hlavičkou Svazarmu. S přibývajícími roky a kilogramy postupně omezil svoji aktivní činnost. Dnes už se zaměřuje spíše na kibicování. Občas si musí připomenout své dřívější výkony, aby nebyl k dětem příliš kritický. Podle kolegů z jiných klubů prý nejhlasitější vedoucí v širokém okolí.

Téměř nic nového. Už ani nepamatuje, kdy držel v ruce vlastní letadlo. Při soutěžích buďto plní roli časoměřiče anebo mluví dětem do létání. Nic jiného mu ani nezbývá – nějak mu to už po letišti neběhá tak jako dříve. Ale hádal by se za to, že již není nejhlasitější vedoucí na ploše. Stále také plní funkci tiskového mluvčího klubu.

 

2. druhý vedoucí a ekonom klubu Luboš Sucharda

Opět beze změny – jen asi o půl roku později, jako druhý dospělý, vstoupil do LMK Vilémov pan Sucharda. Vede účetnictví klubu a na našich soutěžích zastává funkci hlavního časoměřiče organizujícího pevnou rukou méně zkušené kolegy. Vysoce hodnocenou vlastností je, že během soutěží je ochoten pít pouze nealkoholické nápoje, což jej pasuje do nevděčné role jednoho z řidičů osobních vozů, kterými se na soutěže dopravujeme.

Minule nebylo dostatečně zdůrazněno, že coby klubový ekonom, má zásluhu na tom, že nám nikdy uprostřed sezóny nedošly peníze na zajištění řádného chodu našeho klubu. Jako největšího znalce různých zákonů a vyhlášek jsme jej s třetím kolegou vedoucím milerádi pověřili úkolem vniknout do tajů elektronické evidence členů a zřízení datové schránky.

3. třetí, technický vedoucí klubu Petr Blaschka

Původně chovanec (spolu se svojí sestrou Jitkou, Markem Piskačem, bratry Trantinovými a Martinem Adámkem člen naší nejúspěšnější „modelářské party“ z devadesátých let minulého století), nyní nesmírně obětavý chovatel. V dílně i na soutěžní ploše se řídí heslem „Vše pro děti“. Petr dokáže při soutěžích prohánět i ty nejlepší modeláře. A to přesto, že nejprve odlétá soutěž s našimi mládežníky a až potom se věnuje svým modelům. A zatímco už se naši Budulínci na stanovišti, případně v baru cpou, Petr teprve zahajuje soutěžní létání.

Na rozdíl od nás, špejličkářů, Petr v klubu prosazuje ty nejmodernější technologie. Pokud smím říci, že jsme zvládli technologii výroby křídel z uhlíkových vláken, je to jeho zásluha.

Ještě jedna pochvala – určitě si spousta modelářů pořizuje nový automobil tak, aby se do něj vedle rodiny vešly i jeho modely. Nemnoho modelářů si ale pořizuje automobil tak, aby se do něj vešlo co nejvíce dětí i s jejich přepravními krabicemi. Petr patří mezi tyto obětavce. Bude to dobrý hlavní vedoucí.

Ani zde nedošlo k nějaké zásadní změně. Platí vše výše uvedené. Za zmínku stojí to, že sní o koutku v dílně, kde by s dětmi pomocí počítače a tiskárny tisknul různé díly potřebné při stavbě modelů letadel. Teď ho asi nejvíce omezuje všudypřítomný prach v dílně, ale jak ho znám, on tu svoji myšlenku nakonec dotáhne do konce.

4. mladší vedoucí Petr Blaschka ml.

Při posledním hodnocení jsme vznesli dotaz, zda se Petr dočká nějaké „velké rány“. Nuže, Petr se dočkal před dvěma lety, kdy na MČR ve Všechově získal dvě juniorské medaile, obě v kategorii kluzáků A3 a F1H. Po skončení školní docházky a nástupu do zaměstnání ovšem začal užívat plnými doušky života. Modelářský sport tím sice trochu utrpěl, ale ono se to časem poddá. Hlavní je, že na nás zcela nezanevřel. Zatím se účastní vybraných soutěží a pomáhá nám s koučováním mladších modelářů.

Další z členů naší modelářské party, u kterého se v podstatě nic nezměnilo. Petr nám pomáhá s organizací naší největší soutěže, kterou je zářijový ŽUCH a účastní se aktivně „menších“ soutěží pořádaných v našem okolí.

5. správce našich stránek Adam Trojan

 

Je to náš první junior, který získal ocenění na MČR mládeže (rok 2013). Adam nyní s úspěchem studuje vysokou školu. Modelařina musela ustoupit, ale coby správce našich stránek je nepostradatelný. Vše, co mu dodáme, obratem zpracuje a předloží našim čtenářům. V počátku naší spolupráce mě dokonce učil disciplíně – když jsem se po nějaké modelářské akci dlouho neozýval, přišla od něj důrazná výzva, že bych se měl polepšit. Adam se účastní každoročního měření výšky konané v rámci vánoční besídky. Jeho značka ční bezkonkurenčně nejméně o dvacet centimetrů nad druhým nejvyšším modelářem.

Adama jsme už dlouho neviděli. Dostudoval na výbornou a je z něj pan inženýr. Veškerý styk vedeme prostřednictvím elektronické pošty. Platí, že zůstává spolehlivým správcem našich stránek. Občas přichází s jejich vylepšením a zaslané příspěvky zveřejňuje nejpozději do druhého dne.

6. Jakub Smělík a Michal Jiřinec

Ač oba studenti výběrových středních škol, zůstávají nám věrni. Venkovních soutěží se sice již neúčastní, ale příležitost zazávodit si v hale nevynechají žádnou. Pokud potřebujeme a oni mají čas, pomáhají nám s organizací modelářských závodů. Jak je vidět, oba pánové (a nejenom oni) se též vzdělávají hudebně.

Máme to chytré děti. Pardon, mladé muže. Nejdříve Adam a teď i Michal s Jakubem. Oba studují s úspěchem výběrové vysoké školy. Studium spojené s pozdními návraty domů příliš stavbě nových modelů nepřeje. Ale zachovali nám věrnost. Pokud je to možné, zaskočí do klubovny alespoň na kus řeči. Ani do soutěží se již moc nehrnou, ale v případě potřeby ochotně posílí řady našich časoměřičů.

Nyní k našim nynějším chovancům

7. Havlíček Jiří

První z nedávných nováčků. Jirka je velice aktivní. O všem chce vědět, všude musí být první. Oceňujeme, že i při stavbě modelů, kde je napřed o parník před ostatními modeláři. Je to naše velká naděje.

Jirka je stále naše velká naděje. Vyrostl a stal se z něj zdatný házedlář. Létá ale i obě kategorie větroňů a tak si již druhým rokem musí vybírat, v jakých kategoriích bude létat na MČR. A až se nám podaří ho trochu přibrzdit, aby do letadel dával „více sádla“, ze zdatného modeláře se stane modelář výtečný.

8. Havlíček Vít

Na rozdíl od mladšího bratra Jirky je Vítek velice rozšafný modelář. Občas ho musíme ke stavbě motivovat důrazněji. Víťa za poslední rok vyrostl. Vzhledem k tomu, že už má k dispozici dostatek výkonných modelů letadel, máme v něm stále ještě velmi nadějného modeláře v kategorii starších žáků.

Víťa nám vyrostl a stal se z něj junior. Spolu s Milanem Skukálkem tvoří dvojici „Škodováků“. To proto že se v Mladé Boleslavi učí vyrábět automobily. Také Víťu studium v modelařině dost omezuje. Jednak se domů vrací v době, kdy my v dílně končíme a také prý mají o víkendu spoustu práce s domácími úkoly. Ale soutěží, především těch regionálních, se zatím účastní. Musí se ale snažit, protože z MČR mládeže má jednu medaili, zatímco jeho bratr Jiří již dvě a jak pozorujeme, mezi oběma bratry v tomto panuje velká soutěživost.

 

9. Skukálek Milan

Ach jo. Snad se Milan neurazí, ale vyniká hlavně chutí k jídlu. Milan nám velice vyrostl, takže soupeři si jej často pletou s juniory, byť Milan je od letošního roku teprve starší žák. S pracovní disciplínou je to horší. Občas musíme zesílit hlas a nebo pohrozit, že ho zavřeme na samotku rozměřovat doutnáky. Škoda, protože jako vrhač je a bude výtečný. Konec konců, je to náš první mistr ČR mládeže, konkrétně v kategorii házedel (2019).

Druhý Škodovák. Platí pro něj totéž, co pro Vítka. Moc starostí se školou, málo času na modeláře. Alespoň, že jim ta škola jde. Pokud mu vyjde čas a dorazí na schůzku, už se spíše věnuje diskuzím o výhodách a nevýhodách elektromobilů. Ale máme ho rádi, protože je to hodný a nezáludný kluk. Občas mu v žertu vyhrožujeme, že se stejně k modelařině za pár let vrátí i s malým Milanem Skukálkem.

10. Sádovský Ivan

Úplný nováček, který se teprve rozkoukává. Na rozdíl od klubových drben je velice nemluvný. Vždy se drží stranou od diskutujících hloučků. Má k dispozici několik vlastních házedel a právě dokončuje své dva větroně GINO. Na jaře v hale prokázal, že házedla mu nebudou činit žádné problémy a snad ho naučíme i s citem vlekat.

Ivan z nováčků prodělal zřejmě největší progres. Svými výkony v kategorii házedel dohnal Jirku a občas se vyrovná i některým seniorům. Jeho letecký park již dávno netvoří „pár házedel a dvě A3 Gino“. Nyní vlastní v obou těchto kategoriích několik „výkonných“ modelů. Má před sebou ještě několik let působení mezi žáky, tudíž je to další naše žákovská naděje.

 

11. Trantinová Nela

Nakonec přicházejí na řadu dvě děvčata. Není to z neúcty, ale proto, že jsou to dva naše úplně poslední přírůstky. Házedla asi nebudou to pravé ořechové, ale při vleku kluzáků A3 u Nely pozorujeme určitý „dívčí“ cit pro věc (nesnaží se za každou cenu při vleku přetrhnout šňůru jako někteří naši kluci). Že by se konečně našel někdo, kdo zvládne citlivý vlek s F1H? Co se týče oněch kluzáků, na jaře už bude Nela soutěžit s vlastnoručně postavenými Giny. Osvědčila i výtvarný talent, takže jsme jí i Anetě dovolili patřičně vyzdobit svá házedla.

Házedla opravdu nejsou to pravé ořechové. Ale využili jsme příležitosti a začali s Nelou stavět modely v nové kategorii vystřelovadel. Zde se rozdíl mezi děvčaty a chlapci, ale vlastně i mezi dětmi a dospělými, smazává. A pokrok nastal i u větroňů, kde školní kluzák Gino Nela doplnila modelem Pionýr od Vaška Jiránka. Teď jen s napětím čekáme na jaro a to, zda se Nela nebude plně věnovat svému novému koníčku, totiž koníčkům a zda zbyde také trochu času na letadla.

 

12. Švecová Aneta

Benjamínek v našem klubu. Pusa jí jede, až se vedoucí naučili trochu vypínat. Ale je dobře, že se v dílně neustále hlásí o další práci. Prohlašuje, že u Šveců pomáhá nejenom s domácími pracemi, ale též otci při práci v dílně. Už jsme jednu technicky nadanou modelářku měli. Že by se objevila druhá? Podobně jako Nela na jaře představí své dva modely Gino a pestře vybarvená házedla.

Druhý z modelářů, co si začal lakovat nehty. Do leteckého parku od minule přibylo nějaké to házedlo, nejméně dvě vystřelovadla (vše řádně pomalováno) a ke Ginu model Fanóšek od pana Františka Doupovce. A co se týče pobytu Anety mezi modeláři, zde to prý máme jasné. Do prázdnin a pak konec. Aneta si totiž zvolila studium na víceletém gymnáziu a pak už prý na letadýlda nebude čas.

A nakonec úplný nováček:

13. Šimon Poliak

Chlapec s výraznými modelářskými geny. Modelařili otec i děda. Děda Ivan dokonce patřil mezi průkopníky rogalového létání nejen u nás ve Šluknovském výběžku. Šimonovi evidentně chutná, což se pozitivně projevuje mezi házedláři. Kluk z vesnice, který umí házet kamením. Určitě bude brzy šlapat na paty Jirkovi i Ivanovi. Házedel i vystřelovadel jsme stihli postavit již několik a těsně před dokončením je i první model A3. Nic proti věrnému a spolehlivému Ginu, ale usoudili jsme, že Šimon má na něco výkonnějšího – spolu s Anetou začali při loňském soustředění na Rané u Loun stavět Fanóška. Tempo mohlo být svižnější, ale alespoň jsme to stihli s dostatečnou rezervou před jarními krajskými přebory. A poznámka na konec – Fanóšek k radosti pana vedoucího, mé a jistě i Šimonovy krásně létá.