Neplánovaný zimní spánek

Bohužel, co se týče činnosti našeho LMK, stále převládají špatné zprávy – nescházíme se. Vlastně ani nevíme, jak se našim svěřencům daří, co dělají.

V prosinci jsme museli zrušit (kluboví optimisté mě nabádají, abych používal raději výraz „odložit“) naši halovou soutěž Předvánoční polétání, následoval odklad venkovního Nejsevernějšího házedla a jak se zdá, nahnuté to má i únorový Halový ŽUCH 2021. Ceny jsou z velké části nakoupeny, ale bohužel, nemáme kde a komu je předat. Nuže, poslechnu kolegu Petra Blaschku a prohlašuji, že všechny tyto soutěže jsme nezrušili, nýbrž jen odložili. Přesto zůstávám spíše pesimistou. Pokud se během roku výrazně zlepší situace, klidně uprostřed prázdnin uspořádáme v naší hale Předvánoční polétání a se svolením místních zemědělců i Nejsevernější házedlo. Zatím to ale vypadá tak, že by se musel stát zázrak, abychom se mohli začít opět modelářsky houfovat.

Jak už bylo řečeno výše, nepracujeme. Volného času využil alespoň technický vedoucí Petr Blaschka k zušlechtění „umyvadlového koutku“ naší klubovny. Místnost, do které jsme se před lety nastěhovali, fungovala dříve jako sklad prádla (sídlíme v ubytovně STAP). Tuto místnost jsme si samozřejmě museli nejprve upravit. Vodu do dílny zaváděli profesionálové, ty sololitové desky jsme nejspíš instalovali sami. Vše sloužilo dlouho věrně, bohužel, v poslední době se ale začaly objevovat velké nedostatky. Sololit se vlhkem kroutil a hlavně, vinou špatného odpadu se nám na našem novém linoleu začaly objevovat velké louže vody. Náš lidový všeuměl proto opravil odpady, sololit vytrhal a nahradil jej krásnými obkladačkami. To se nám to teď bude umývat! Jak se mu to povedlo, posuďte na přiložených fotografiích sami.

Za LMK Vilémov               Z. Hykš